My Suggestion

Edit Suggestion

Title : පිළිම වන්දනාව (Lakshan)
Author: Lakshan Bandara
Lakshan Bandara

Created Date: 2020-08-16
Last Modified Date: 2020-08-16
Category: Religion
Article Code: 125
Keywords: පිළිම, වන්දනාවArticle

ඉස්ලාම් යනු දෙවියන් වහන්සේට යටත් වීමයි.

ඉස්ලාම් ආගමට අනුව, මුහම්මද් (mohomad) යනු දෙවියන් වහන්සේගේ අවසාන අනාගතවක්තෘ (prophet) සහ පණිවුඩකරුය (messanger).

ඔහු කුරේෂ් (Quraysh) ගෝත්‍රයටත් හෂෙමයිට් (Hashemite) වංශයටත් අයත් වූවෙක්.

ඔහු විසින් අල්ලා (allah) හෙවත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචන (word of God) ලියා කුරාන් (Quran) ග්‍රන්ථය සකස් කළ බව සඳහන් වේ.

ඔහු යුද්ධ කර ඉස්ලාම් ආගම පැතිරවූ බවද සඳහන්.

අල්ලාට හැඩයක් නැතැයි (formless) විශ්වාස කළ ඔහු, යුද්ධ කර මක්කම (Mecca) යටත් කළ පසු, කාබ (Kaaba) මැදුරහි තිබූ පේගන් පිළිම (pagan idols) 360ක් පමණ විනාශ කළ බව සඳහන්.

යටත් කර බල කිරීම උසස් මනුෂ්‍යත්වයද?


මුස්ලිම් යනු, 'අල්ලාට යටත්' ආගමිකයෙක්.
ශ්‍රී ලංකා උත්පැන්නෙහි සඳහන් ආකාරයට, මුස්ලිම් යැයි ජාතියක් (race) නැත.

ඇතැම් අන්තවාදී මුස්ලිම්වරු මුහම්මද් අනුකරණය කර, මාවනැල්ලේ බුදු පිළිමයට හානි කළහ. බාමියන් බුදු පිළිම පුපුරවා හැරියහ.

මුහම්මද්ගේ විශ්වාසය නිවැරදියි. අල්ලාට සීමා නැති නිසා හැඩයක් නැත. අල්ලා අනන්තය. අල්ලා යනු නොපැවැත්මයි. එනිසා, දෙවියන් වහන්සේ පිළිම ලෙස දැක්විය නොහැක.

නොපවැත්ම (nonexistence) දැන ගත නොහැක. පැවැත්මෙහි සංකල්ප ලෙස, නොපවැත්ම ගැන (about nonexistence) දැනගත හැක. නොපැවැත්ම අත්විඳිය හැක.

"අල්ලා නොපවතී." මුස්ලිම්වරු නොදන්නා කරුණ මෙයයි.
මෙය පැවැත්ම සහ නොපැවැත්ම පිළිබඳ දැනුමක්.

සෑම ආගමකම අනුගාමිකයෝ වහල් මානසිත්වයන් ඇත්තෝය. ඔවුන් කරන්නේ වැඳීම (submission) පමණි. යටත් වූ වහලුන්ට ධර්මය විමසා එහි දැනුම ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැක.

ස්වාමි-වහල් සම්බන්ධය (master-slave relationship) සැලකූ විට, ස්වාමියාට තම වහලාව ප්‍රශ්න කළ හැක. නමුත්, වහලාට තම ස්වාමියාව ප්‍රශ්න කළ නොහැක. ස්වාමියා තම වහලාට පිළිතුරු දීමට බැඳී නැත.

එනිසා, විවෘත්ත මනසින් ධර්මය ප්‍රශ්න කර විමසා බැලීමට නම්, එයට ඉහලින් සිටිය යුතුමය.


පැවැත්ම තුල බලාපොරොත්තු ඉටුවන විට සැපයකි. බලාපොරොත්තු ඉටු නොවන විට දුකකි.

නොපැවැත්මෙහි බලාපොරොත්තු නැත. එනිසා සැපෙන් සහ දුකෙන් තොර නිරාමිස සුවයකි.


දුක් විඳීමට අකමැත්ත නිසා, පැවැත්මට (existence) වඩා නොපැවැත්ම (nonexistence) උසස් යැයි සලකා, නොපවතින දෙවියන් වහන්සේ පිදිය යුතු ද?


බිය පදනම කරගත් බොහෝ දෙනා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේට පවතින ලෙස සීමා දමා, පුද්ගලීකරණය කිරීමයි. God (Pvt) Ltd.


පැවත්ම නිර්මාණය කරන දෙවියන් වහන්සේ, අනන්තය, ශුණ්‍යය, නිර්වාණය සහ සිත නොපවතින නිසා, පිළිම ලෙස නිර්මාණය කළ නොහැක.


එසේනම්, පිළිම කුමටද?

"Wise men are instructed by reason;
men of less understanding, by experience;
the most ignorant, by necessity;
the beasts by nature."
Letters to Atticus by Cicero


මනස දියුණු කළ ඇත්තෝ වියුක්ත සංකල්ප (abstract concepts) සන්නිවේදනය කරති. සාමාන්‍ය මිනිසුන් සන්නිවේදනය කරන්නේ භෞතිකත්වයට (material) ගලපා සංයුක්ත සංකල්ප (concrete concepts) ලෙසය.

උදාහරණයක් වශයෙන්, දෙක යන ඉලක්කම වියුක්ත සංකල්පයකි. බොහෝ දෙනා එය තේරුම් ගන්නේ, ඇඟිලි දෙකක් හෝ පොල් ගෙඩි දෙකක් පෙන්වීමෙනි.

තවත් උදාහරණයක් නම්, සරල රේඛාවට දිගක් ඇත, පළලක් නැත. මෙය බොහෝ දෙනා තේරුම් ගන්නේ, කඩදාසියක් මත කෝදුව තබා ඉරක් ඇන්ද විටය. එම ඉරට පළලක් ඇති නමුත්, සංකල්පය වැටහේ.

රසායන විද්‍යාවේ අනු බන්ධන පහදා දීමට, රාමු සැකිලි යොදා ගැනේ.

එලෙසම, බෞද්ධ පන්සල් තුල චෛත්‍ය/පගෝඩා සාදන්නේ, සිතුවිලි පැවැත්ම (existence of thoughts) යන කාම, රූප, අරූප ලෝක වලින් යුත් 31 තල (31 planes of existence) සංකල්පය පහදා දීමටය.

නිර්වාණ විසඳුම සොයා ගත් බුද්ධියෙහි ගුණ (බුදු ගුණ) පහදා දීමට බුදු රජානන් වහන්සේගේ පිළිම සාදා ඇත.

එලෙසම, හින්දු කෝවිල් වල ඝන දෙවි රූප වල අලි ඔලුවක් යොදා ඇත්තේ, ඝන/එකතුව (composite) යන සංකල්පය පහදා දීමටය.

පටිච්ඡ සමුප්පාදය දකින්නා ධර්මය දකී. ධර්මය දකින්නා බුදු රජානන් වහන්සේ දකී.
සංඝ රත්නය, ධර්මය තුලින් දැකීමට පුළුවන.
බුද්ධ ධර්මය සංඝන ලෙස සූත්‍ර සෑදේ. ධර්මය විකෘති කිරීම සංඝ බේධයයි.


දැනුම සන්නිවේදනයේ මාධ්‍යයක් ලෙස පිළිම යොදා ගැනේ.
එය බුද්ධිමත් මානවයා යොදා ගන්නා උපකරණයක්.

බිය පදනම්ව ගල් ගස් වඳින්නන් සේම, පිළිම වන්දනා කරන්නේ, අන්ද භක්තික මෝඩයන්.

තවත් උදාහරණයක් ලෙස, ඔබගේ පුහුණ ඔබට නොපෙනේ. ඒ සඳහා කැඩපතක් යොදා ගැනේ. කැඩපත උපකරණයක්. එම උපකරණයට වන්දනා කළ යුතු ද?

පැවැත්මට සහ/හෝ නොපැවැත්මට වන්දනා කරන්නේ ඇයි?

Why worship/submit to existence and/or nonexistence?

මදක් නැවතී සිතන්න.Pictures (gif/jpg/png)


Constructive Comments

Add Comment
(Last Comment on Top)[Home]   [Suggestions]   [Election By Issue]   [Contact Us]